woodcut

PRINTS - WOODCUTS
1856
20.00 x 15.00 x 0
NIAGARA UNIDENTIFIED
1939.46

Related Subjects

thumbnail Ships--Launching
View