woodcut

PRINTS - WOODCUTS
Scheel & Hogan
March 27, 1886
13.50 x 20.00 x 0
1939.115

Related Subjects

Shipwrecks
View
Shipwrecks
View
Rescue work
View